Názor prof. Ing. Jiřího Jindry, CSc. na Amway

Poslechněte si názor bývalého děkana Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, pana profesora Jiřího Jindry, na Amway. Prof. Jindra je autorem knihy Obchodní podnikání, kde je přímému prodeji a firmě Amway věnována celá kapitola. O přímém prodeji pan prof. Jindra přednášel jak na půdě VŠE, tak i na seminářích Amway distributorů.

Video Prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. o Amway Vám přináší amway-fakta

“Mezi nejlepší firmy přímého prodeje patří nesporně Amway. Obrat celosvětový představuje dnes (90. léta) už téměř asi 8 miliard dolarů, poměrně velký obrat se realizuje i u nás, pracuje pro něj přes 2 miliony distributorů.”

Prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.

“Amway jsem měl možnost poznat osobně, protože tato firma měla, nebo má do dneška, smlouvu o spolupráci s Fakultou mezinárodních vztahů, právě s oborem mezinárodního obchodu, kde pracuji.”

“Firma Amway tedy rozhodně patří k těm, pro které je možno pracovat s dobrým pocitem. Je to možnost, jak si vydělat, a je to i možnost jak posloužit lidem, kteří rádi přijímají tento způsob prodeje. Přeji Vám všem hodně úspěchů ve Vašem podnikání. Ať jsou z Vás velcí obchodníci.”

Prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
Share Button