Doc. Ing. Štěpán Müller, CSc. o přímém prodeji a o Amway

V následujícím videu pořízeném na semináři Amway distributorů děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze, Doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., vyzdvihuje přímý prodej jako seriózní byznys. Dále zmiňuje dlouhodobou spolupráci firmy Amway s Vysokou školou ekonomickou a dělí se s distributory o svůj názor na firmu Amway a na Amway výrobky:

Video Doc. Ing. Štěpán Müller, CSc. o přímém prodeji… Vám přináší amway-fakta

“Mohu Vás ujistit, že na Vysoké škole ekonomické se problematika přímého prodeje učí v podstatě od roku 1989, že to je běžná součást našich studijních programů. Čili je to naprosto seriózní byznys.”

“Je to naprosto seriózní záležitost, se kterou není třeba se skrývat, skoro bych řekl, na kterou může být člověk hrdý.”

Spolupráce mezi společností Amway a Vysokou školou ekonomickou trvá už téměř 20 let a jsem si jist, že hned tak neskončí.

Nenechte si od nikoho namluvit, že to je pyramida, letadlo. Přímý prodej a firma Amway tady bude do té doby, dokud bude nabízet kvalitní produkty – a to má – a dokud budou mít lidé o tyto produkty zájem. A je na vás, abyste ten zájem dokázali podnítit, protože ne všichni třeba o produktech firmy Amway vědí.

Doc. Ing. Štěpán Müller, CSc.

Share Button