Dr. Charles W. King o multilevel marketingu

Soudní znalec v případu Kentucky v. Travelmax, 1997 a profesor marketingu Dr. Charles King popisuje způsob, jakým se dostal k MLM a co ho přivedlo k tomu, že dnes tento obor vyučuje na univerzitě. Společnost Travelmax soudní spor vyhrála. Pro zobrazení českých titulků klikněte na tlačítko Nastavení v pravém horním rohu videa:

Video Profesor marketingu Dr. Charles King o MLM vám přináší amway-fakta

V letech 1990 a 1991 jsme zažili velkou recesi na středozápadě, konkrétně v Chicagu a výsledkem bylo, že mnoho našich studentů absolvovalo a nebyli ani pozváni k přijímacímu pohovoru a absolventi se nám vraceli jako oběti zeštíhlování stavů v tomto prvním kole zeštíhlování a najednou jsme čelili jako veřejná instituce nezaměstnaným studentům, což je politicky velice zranitelná pozice. Takže konečným výsledkem bylo, že za mnou přišel děkan kvůli rozsahu mých zkušeností a zeptal se, zda existují jiné alternativy kariéry, které by nahradily tradiční business.

A tak jsem se podíval na trh a začal jsem hledat, díval jsem se po možnostech, jak začít podnikat díval jsem se na alternativy podnikání z domova, od razítkování obálek až po “desktop publishing” a odtud jsem se pak přesunul k franchisingu od franchisingu jsem se přesunul k přímému prodeji a v této oblasti jsem našel síťový marketing.

Byl jsem velmi skeptický. Jako člověk, který vystudoval Harvard. V tomto odvětví koluje pověst, že síťový marketing se vyučuje na Harvard Business School. To je klasická lež v tomto oboru. Nevyučují ho tam. Konečný výsledek byl ten, že já jsem přišel z prostředí Harvardu bez žádného povědomí o síťovém marketingu takže když jsem narazil na síťový marketing, byl jsem velmi cynický a skeptický.

A moji studenti, kteří se mnou pracovali při tomto hledání mě vyzvali a zeptali se mě, proč jsem tak negativní ohledně síťového marketingu. A moje odpověď byla: “Já nejsem negativní ohledně síťového marketingu, já o něm jen nic nevím.”

Načež jeden z mých studentů řekl: “Pojďme do univerzitní knihovny, se o tom něco dozvědět.” Otočil jsem se k němu a řekl jsem: “Vím o tom dost, abych věděl, že už o tom nechci vědět víc.”

A on řekl: “Na základě čeho?”

Já jsem znal spoustu společností na bázi síťového marketingu na Jihu během svého mládí.
Prodávaly lesk na boty, mýdla atd… Dobré společnosti, ale ne společnosti, o kterých jsem si myslel, že by pro ně měli pracovat naši absolventi po 4 nebo 5 letech a tisících dolarů vydaných za studia. Takže jsem byl negativní.

Ten student mě vyzval a řekl: “Pane profesore, pokud bych Vám já dal takovou odpověď a neměl bych ji podloženou žádnými dalšími informacemi, jako Vy, dal byste mi známku F.”

A to byla konfrontace. Ten student si získal mou pozornost, protože já jsem si myslel, že mám hodně informací.

Výsledkem bylo, že jsme šli zpět k rýsovacím prknům, šest měsíců jsme pečlivě studovali, sledoval jsem velké společnosti, stal jsem se nadšeným přívržencem, začali jsme učit síťový marketing na University of Illinois v roce 1991 v našem vzdělávacím programu a následně jsme rozběhli první seminář na světě pro praktiky v síťovém marketingu a tento seminář už běží pošesté od roku 1994. Absolvovalo ho 600 účastníků, na jaře zavádíme tento seminář v Asii a zavedli jsme nový test pro profesionály v tomto odvětví.

Dr. Charles W. King
Share Button